България

  

Данък "път до офиса" със служебната кола

PlovdivWeek на 26/01/2016, 00:41

Източник: www.standartnews.com
ДДС за парно, ток и персонал, ако собственикът живее в стая от хотела си Фирмите трябва да плащат ДДС при използване на служебни коли за пътуване от дома до офиса на шефа или служителите. Това гласи указание на НАП, за облагането с ДДС на фирмените активи, които се използват и за лични нужди от собственика, директорите или работниците в дружеството. ДДС за транспорта до работното място не се дължи само, ако е с автобус или микробус по определен маршрут с ясни места за качване и слизане. Указанието третира и случаите, в които при покупката на даден актив е известно, че той ще се използва само за лични нужди и за него не е ползван данъчен кредит по ДДС. В тази хипотеза от компаниите не се очаква да начисляват ДДС месечно за този актив. Но в случаите, в които например имотите или колите ще се използват за фирмени и за лични цели, има две възможности: приспадане при покупката на целия данъчен кредит, като след това ДДС се начислява за личното ползване на стоката; или ползване на данъчен кредит в пропорция, съответстваща на съотношението лично-служебно ползване на стоката, пише в указанието. Ако се избере вторият вариант и например за покупката на една кола е платен ДДС в размер на 2000 лв. и собственикът смята да я ползва за лични нужди 20% от времето, фирмата може да приспадне данъчен кредит в размер на 1600 лв. и не облага личното ползване. Този избор е удачен и когато става въпрос за актив, чието използване е невъзможно да се раздели между личните нужди и стопанската дейност, например едностайно жилище, в което човек живее и работи. В тези случаи е разумно ползване на право на данъчен кредит в размер 50% от ДДС-то, като не се начислява данък за личното ползване, пише в указанието. Ако се избере първият вариант на облагане - първо се приспада данъчен кредит, а след това при използване на вещта за лични нужди се плаща ДДС, то налог се дължи и за всички съпътстващи разходи - например част от работната заплата на шофьора на автомобила, ползван за лични нужди, или заплати на персонала, обслужващ яхтата или хотела, пише в указанието. ДДС се дължи и за разходите за ремонти, резервни части, паркинг на колата, годишен преглед и т.н. ДДС трябва да се плаща и за шофьора на служебната кола, защото ако някой си наеме кола с шофьор, в крайната цена влиза и неговата надница. По същия начин при използване на част от служебен имот за лични нужди ДДС се дължи за съпътстващите разходи като например за ток, парно, вода, телефон, почистване, както и за стоките или услугите, свързани с поддръжката и ремонта на имота, а така също и разхода за изхабяване, за които е ползван данъчен кредит.При предоставяне за ползване на автомобил или апартамент само за лични нужди, при определяне на данъчната основа по ДДС, по отношение на колата, в сумата на направените разходи се включва разход за изхабяването, в размер на 1/60 от данъчната основа върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит (приема се че колата се амортизира за 5 години). По отношение на апартамента, в сумата на направените разходи влиза изхабяването, което е 1/240 от данъчната основа (имотът се амортизира за 20 г.), пише в указанието. Дори за съответната кола или имот фирмата да не е ползвала данъчен кредит по ДДС и те да се считат за лично имущество на собственика, ДДС трябва да се плаща за всички режийни разходи, за които е ползван данъчен кредит (например гориво, паркинг, автомивка, ремонти, резервни части), и тези, които са формирани от разходи за персонал на самото дружество, гласи указанието на НАП. До 14 февруари регистрираните по ДДС компании трябва да декларират данъка за ползваните за лични нужди служебни активи с подаване на месечната справка декларация и дневниците за покупки и продажби пред НАП. Като за активите, които са купени преди 2016 г. и досега са ползвани и за лични и служебни цели без да е плащан ДДС, трябва да се направи корекция за дължимия налог, става ясно от указанието. Срок докога да се направи това няма, но ако до 14 февруари (Деня на влюбените) ДДС-то не е платено при една ревизия от страна на НАП ще трябва да се платят дължимите налози заедно с лихвите за последните 5 години. Фирмите могат да разработят свой механизъм за разпределение на разходите между използването на активите за лични и служебни цели. Когато става въпрос за недвижим имот например, за база може да се използва площта в квадратни метри, време в часове/дни или комбинация между двете - например стая в хотел, която се използва както за настаняване на гости, така и за лични нужди на собственика. Например през януари 2016 г. фирмен автомобил е използван и за лични нужди като всички разходи за колата, включително за изхабяване, са в размер на 1000 лв. Като за служебни нужди с колата са изминати 2 000 км., а за лични - 1000 км. Така данъчната основа върху, която трябва да се плати ДДС е 333 лв. - 1/3 от направените разходи.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...