България

  

Дават 3,7 млрд. за европейски проекти

PlovdivWeek на 30/11/2015, 08:41

Източник: www.standartnews.com
Приходите в хазната се планира да нараснат с 1,366 млрд. лв. Реализацията на европроекти ще има решаваща роля за развитието на бизнеса и доходите на гражданите и през 2016 г. Общата сума на приходите, помощите и даренията по линия на средствата от ЕС за следващата година се предвижда да бъдат 2,512 млрд. лв. Планираните разходи за реализация на европейските програми и проекти обаче са доста повече - 3,7 млрд. лв., като от тях 2,663 млрд. лв. са европейски средства, а 1,03 млрд. лв. - национално съфинансиране. Това предвижда бюджетът за 2016 г., който предстои да бъде гласуван на второ четене в парламента. Наред със сериозните разходи за европроекти, се планира и намаление на бюджетния дефицит от 3,3% от БВП за тази година (ако парламентът подкрепи предложената от кабинета актуализация), на 2% от БВП за 2016 г. (1,8 млрд. лв.). Като този дефицит ще се формира от дупка в националния бюджет в размер на 1,649 млрд. лв. и още 150,6 млн. лв. дефицит по сметките за средствата от ЕС. Планираните средства за реализацията на европроекти през следващата година обаче са с 1 млрд. лв. по-малко отколкото за настоящата. При приемането на бюджета за 2015 г. се предвиждаше разходите по европейски програми и проекти през тази година да бъдат 4,718 млрд. лв., от които 3,425 млрд. лв. европейски пари и 1,293 млрд. лв. национално съфинансиране. А до края на септември, докогато са последните официални данни на Министерството на финансите, получените помощи в хазната са 2,742 млрд. лв. - повече от планираните за цялата 2016 г. Причината за това е, че тази година се правят последните плащания по стария програмен период, което се свързано с приключване на много европроекти. А през 2016 г. тепърва ще стартират много проекти от новия програмен период и съответно плащанията ще нарастват през следващите години. Общата сума на разходите на хазната през 2016 г. се планира да бъде 34,815 млрд. лв., което е с 292 млн. лв. повече спрямо актуализирания бюджет за 2015 г. От тях малко над 1 млрд. лв. ще бъде вноската на България в общия бюджет на ЕС. Заложените приходи в бюджета за 2016 г. са малко над 33 млрд. лв., което е с 1,366 млрд. лв. повече от предложената актуализация за тази година. Това е резултат от борбата със сивата икономика и очаквания ръст на приходите от данъци и осигуровки с 1,265 млрд. лв. и на неданъчните приходи със 861,9 млн. лв., както и на предвиденото намаление на помощите и даренията, включително парите от ЕС, със 761 млн. лв. Най-много пари в бюджета за 2016 г. са планирани за пенсии и социално подпомагане - общо 11,896 млрд. лв. или 13,5% от БВП. Така всеки трети лев от бюджета, или 34% от всички планирани разходи, ще отиват за пенсии, обезщетения за безработица, помощи за майчинство, социални грижи и т.н. Сериозно перо в бюджета е и здравеопазването, за което са планирани 3,9 млрд. лв. За сектора "Отбрана и сигурност" са предвидени 3,342 млрд. лв., което е повече от средствата за образование - 3,12 млрд. лв. За какво ще харчихазната през 2016 г. 1. "Общи държавни служби" 2,055 млрд. лв.2. "Отбрана и сигурност" 3,342 млрд. лв.3. "Образование" 3,12 млрд. лв.4. "Здравеопазване" 3,938 млрд. лв.5. "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 11,896 млрд. лв.6. "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" 2,444 млрд. лв.7. "Почивно дело, култура и религиозни дейности" 580,2 млн. лв.8. "Икономически дейности и услуги" 5,627 млрд. лв.9. Други разходи 802,3 млн. лв. Бюджетът в числа Показател Ревизирана 2015 2016 2017 2018Приходи млн. лв. 31 649,5 33 015,7 33 897,2 35 345,4Приходи % от БВП 36,8% 37,4% 37,1% 37,2%Разходи млн. лв. 34 523,7 34 815,7 35 207,2 36 335,4Разходи % от БВП 40,2% 39,4% 38,5% 38,2%Дефицит млн. лв. -2 874,3 -1 800 -1 310 -990Дефицит % от БВП -3,3% -2% -1,4% -1%статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...