България

  

Парламентът прие Антикорупционния закон

PlovdivWeek на 20/12/2017, 16:41

Източник: www.standartnews.com
Парламентът прие Антикорупционния закон - по същество Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Мандатът й ще е 6 години. Ще се състои от петима членове–председател, зам.-председател и трима членове. Председателят на комисията ще се избира от Народното събрание по предложение на депутатите. Зам.-председателят и членовете също ще се избират от парламента, по предложение на председателя. Народното събрание ще осъществява контрола върху дейността на Комисията, а членовете й ще бъдат задължени при покана да се явят в парламента, за да предоставят информация. Комисията ежегодно до 31 март ще представя в парламента доклад от дейността си. В същия срок докладът ще се предоставя и на президента и на Министерски съвет, ще се публикува и на интернет страницата на Комисията. Членовете на антикорупционния орган ще пътуват безплатно в градския транспорт, а трудът им ще се зачита за първа категория. Стажът на членовете на Комисията и на директорите и инспекторите в дирекциите ще се зачита за юридически стаж. Депутатите решиха председателят на антикорупционния орган да получава 90% от заплатата на този на Народното събрание. Заместник-председателят ще получава възнаграждение в размер 90% от това на председателя му. Останалите членове на Комисията ще получават 80% от възнаграждението на председателя. Противодействието на корупцията ще се осъществява чрез деклариране на имуществото и интересите на лицата на висша публична длъжност, и свързаните с тях лица; публичен достъп до декларациите, проверка на имущественото състояние. Производството по отнемане на незаконно придобито имущество ще се провежда независимо от наказателното производство срещу проверяваното лице и свързаните с него лица. Депутатите решиха още предсрочно освобождаване на член на Комисията да може да започне и по искане на една пета от народните представители, в това число и от страна на опозицията.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...