България

  

По-строги правила за пенсионните фондове

PlovdivWeek на 25/04/2016, 00:41

Източник: www.standartnews.com
Режат възможността да инвестират в свързани компании По-строги правила за инвестиции на натрупаните средства в частните пенсионни фондове ще бъдат въведени с промени в Кодекса за социално осигуряване, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерството на финансите. С промените ще се забранят инвестициите в акции и облигации, издадени от лица, които са част от група, в която пенсионното дружество е дъщерно. В проекта изрично се забранява пенсионните фондове да държат средствата си на влог в банка, която е свързано лице с дружеството или с нея са от една група. С промените се цели и да се намали риска от концентрация на инвестициите на пенсионните фондове в акции и облигации, издадени от дружества в една група. Затова се въвежда ограничение за инвестиране в една група до 10% от активите на задължителните универсални пенсионни фондове и до 20% за доброволните пенсионни фондове. Фонд за допълнително пенсионно осигуряване ще може да притежава не повече от 7% от акциите без право на глас на един емитент, а фондовете, управлявани от едно пенсионноосигурително дружество - заедно не повече от 20%. По аналогични съображения няма да се допуска пенсионен фонд да притежава над 10% от една емисия облигации. По отношение на дяловете на колективните инвестиционни схеми се въвежда лимит от 10% за отделен пенсионен фонд. Тъй като пазарът на недвижими имоти не е ликвиден като капиталовите пазари, трудно може да се определи справедлива оценка на имотите. Затова с промените в КСО фондовете вече няма да може да инвестират в недвижими имоти. Но за сметка на това ще бъде увеличен лимитът на средствата, които ще могат да инвестират непряко в имоти чрез придобиване на акции на дружества със специална инвестиционна цел. С промените ще се даде и възможност за вложения в нови финансови инструменти като дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови институции, и акции и облигации при тяхното първично публично предлагане при качването им на борсата.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...