България

  

В МВнР бистриха как да оптимизират администрацията

PlovdivWeek на 21/12/2015, 16:40

Източник: www.standartnews.com
Заключителна пресконференция по проект "Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на Министерството на външните работи" се проведе днес в Националния пресклуб БТА. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. В пресконференцията участие взеха посланик Светлозар Панов – ръководител на проекта от страна на МВнР и Тихомира Трифонова – представител на Агенция "Стратегма", участвала в изготвянето на функционалния анализ на МВнР. Агенцията е избрана след обявяване на обществена поръчка от общо седем явили се компании. "Проектът имаше няколко поставени цели – да открие къде има потенциал за развитие, какво трябва да се направи, за да се оптимизира дейността, как трябва да се развият отношенията между различните структурни единици, какъв трябва да бъде подходът при назначаването и развитието на кадрите, както и при тяхното напускане", заяви по време на пресконференцията посланик Светлозар Панов. По думите му, изготвените към функционирането и устройството на МВнР препоръки ще бъдат заложени в нова стратегия, която да обнови нормативната база. "И ръководството, и служителите са убедени в необходимостта от промени – те са на единното мнение, че България, като член на НАТО и ЕС, трябва да има друг вид изпълнение на функционалните задължения от страна на МВнР", коментира Панов. Той обясни, че проектът се е реализирал в рамките на 136 хил. лв., при първоначално предвидени 197 хил. лв. По думите му намаляването на разходите е дошло по няколко различни пера. "Единият фактор, е че екипът по проекта се отказа от възнаграждение, а другият – цената, предложена от Агенция "Стратегма", обясни той. "Нашата цел е МВнР да се превърне в оптимално ефективна единица, която да защитава интересите на България във външните й отношения, да съдейства на българските граждани във всяка точка на света, да съдейства и на тези в страната. Така след 3 години по това време да отчете уникално и успешно председателство на Съвета на Европейския съюз", заяви още Панов. "МВнР е финансово ефективна структура – предлага над 2 млн. услуги на гражданите и чрез тях внася в републиканския бюджет около половината от сумата, която получава", обясни от своя страна Тихомира Трифонова от Агенция "Стратегма". По думите й това е сред основните фактори, които правят администрацията на външното ни министерство уникална по своята същност. Тя представи конкретиката на проекта, като обясни, че са били проведени анкетни проучвания със служителите на министерството, 3 фокус групи, дълбочинни интервюта с ръководителите на звена, както и два семинара обучителни семинара. Резултатите от функционалния анализ са представени на ръководството на министерството в рамките на дискусия с министър Даниел Митов и неговия екип. "Бе направен преглед на организационното състояние на институцията по единна методология, изработена и одобрена от ОПАК, която се прилага във всеки един такъв проект за функционален анализ", обясни още тя. "Анализът включва преглед на организационното структуриране, нормативната уредба и функциите на отделните звена на институцията, през призмата на елементите релевантност, ефективност и ефикасност на работата. Целта е да се намерят дефицитите в текущото състояние и да се формулират мерки за подобряване на цялостната организация и работа, така че самата организация да започне да изпълнява мисията си и заложените цели по по-добър начин", добави Трифонова. Тя коментира, че екипът на "Стратегма" предлага промени в самото структуриране на министерството от гледна точка на функционални звена, като в рамките на изследването е направено сравнение с министерствата на външните работи на почти всички държави членки на ЕС. "Уникалното на този проект е, че имаме пълно ангажиране на ръководството към предложената от нас Пътна карта и зададените в нея препоръки и срокове", коментира в заключение Трифонова.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...