Бизнес

  

Банките ще облекчат кредитите за малкия бизнес, но ще ги затегнат за строителството

PlovdivWeek на 30/11/2015, 16:40

Източник: www.dnevnik.bg
Банките са умерено оптимистични за икономиката на България и за финансовото си представяне през следващите 12 месеца. Това показват резултатите от първия "Барометър на банките в България" – проучване, проведено от EY (Ърнст и Янг), целта на което е да проследи оценките на висшите мениджъри в банките за икономиката и отражението й върху банковата система, се казва в прессъобщение на компанията. Две трети от участвалите в анкетата очакват слабо подобрение на българската икономика в следващите 12 месеца, а 72% са уверени, че финансовото представяне на банките ще се подобри през същия период. Едновременно с това повече от половината банкови мениджъри имат очаквания размерът на загубите от обезценка на предоставени кредити да нарасне.КредитиранетоГоляма част от анкетираните мениджъри очакват по-либерални политики при отпускане на кредитите за малки и средни предприятия (55%), за компаниите в сектора на информационните технологии (50%) и сектора на услугите (42%). Без промяна ще остане подходът при финансирането на здравеопазването, медиите и енергетиката. Единствено в сектора на строителството и недвижимите имоти 50% от участниците очакват по-консервативно кредитиране.Възможностите за растеж Трите най-силни бизнес линии на банките в България в краткосрочен план - корпоративно банкиране, банкиране на дребно и привличане на публични средства са посочени като услугите с най-добри перспективи за развитие за следващите 12 месеца. Така смятат четири пети от анкетираните. Най-малко перспективните за растеж, според 70% от участниците, както и досега, остават услугите по емитиране на дългови и капиталови инструменти, ценни книги и управление на активи.Ще има ли пренареждания на пазараВсички участници са единодушни, че през следващите три години ще има средно големи и големи консолидации в банковия сектор. Динамика в тази насока се очаква от 91% от банковите мениджъри още през следващата година, но предимно с малки по обем консолидации.Банките няма да предприемат съществени промени в бизнес стратегиите си в краткосрочен план (62%). Едва 23% от банките планират продажба на активи през следващите 12 месеца и едва 8% планират придобивания на портфейли или други дружества.Предизвикателствата при прегледа на активите Деветдесет процента от банковите мениджъри са уверени, че предстоящият преглед ще бъде полезен за банките в България. Мнозинството от запитаните (80%) очакват, че прегледът на активите ще доведе до допълнителни загуби от обезценка, но при всички случаи ще донесе и позитиви: 70% от банките очакват прегледът на активите да доведе до по-добро на управление на риска в банковия сектор, а 50% смятат, че това неминуемо ще доведе до повишаване на доверието в банковата система.Наред с позитивите, които анкетираните виждат в прегледа на качеството на активите на банките, се идентифицират и проблемни зони. Те са основно в областта на възможностите на информационните системи да генерират детайлна информация, както и в човешкия ресурс, необходим за подготовката и подпомагането на прегледа на активите."Ако сравним резултатите от Барометъра с тези в Европа, виждаме, че българските банки са доста по-оптимистични в очакванията си за перспективите на местната икономика за следващите 12 месеца. Резултатите на Барометъра в България са близки до тези в Румъния, където 68% от банкерите очакват подобрение на перспективите на местната икономика."Оценката на перспективите пред банките, както и умерените очаквания за резултатите от предстоящия преглед на активите ни дава увереност, че професионалистите от банковата система добре разбират предизвикателствата пред тях и индикират доверие в цялостната стабилност на банковата система", коментира Милка Начева, съдружник одит услуги в EY.Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY за България, Македония, Албания и Косово, добавя: "Стабилността на банките, добрата ликвидност и капиталова адекватност, в комбинация с подобряващата се икономическа среда са предпоставка за по-либерални и изгодни условия за кредитиране на бизнеса, което неизбежно ще доведе до повече търсене и потребление, повече бизнес и завъртане на колелото на българската икономиката на по-бързи обороти."В проучването, направено през октомври, което е първо за България, са участвали около 60% от висшите ръководители на банки в страната.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...