Бизнес

  

Безалкохолни напитки, алкохол и тютюн са с най-голям ръст на износа за ЕС през 2016 г.

PlovdivWeek на 13/03/2017, 16:40

Източник: www.dnevnik.bg
През 2016 г. износът на България за ЕС нараства със 7.2% спрямо 2015 г. и е за 31.153 млрд. лв., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 63.8% от износа за държавите - членки на ЕС.Само през декември износът за ЕС се увеличава с 12.8% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2.439 млрд. лв.Най-голям ръст е отбелязан в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (27.8%) и "Химични вещества и продукти" (21.9%) Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (13.8%).Вносът на България от ЕС през 2016 г. се увеличава с 2.4% спрямо предходната година и достига 33.938 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Полша.През декември 2016 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 6.3% в сравнение с декември 2015 г. и е в размер на 3.045 млрд. лв.Най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (9.3%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (с изключение на горивата)" (14.9%).Външнотърговското салдо на България с ЕС за 2016 г. е отрицателно и е за 2.785 млрд. лева.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...