Бизнес

  

БНБ прие нови основания за изплащане на гарантирани влогове

PlovdivWeek на 17/12/2016, 00:41

Източник: www.dnevnik.bg
По предложение на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) Управителният съвет на БНБ прие нова Наредба за условията и реда за изплащане на гарантираните размери по влоговете, съобщи пресслужбата на централната банка. С нея се добавят нови основания за започване на изплащането на гарантираните влогове освен отнемането на лиценза на финансова институция.Новият нормативен акт привежда процедурата в съответствие с влезлия в сила на 14 август 2015 г. Закон за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ). С него България прие европейската директива, която задължава властите да започнат изплащането в кратки срокове след затварянето на финансова институция. След възникването на казуса с КТБ страната заради това, че изплащането на депозитите започна шест месеца след затварянето на банката като се изчакваше отнемането на лиценза й. В съответствие с директивата и променения през 2015 г. закон изплащането на суми по гарантираните влогове от страна на ФГВБ следва да започне не по-късно от 7 работни дни от датата на настъпването на основание за изплащане на гарантираните влогове, гласи и наредбата. В допълнение към досега съществуващото основание - отнемане на лиценза, се добавят две нови - решение на БНБ за установяване, че влогове в банка са неналични, или акт на съдебен орган, с който по причини, пряко свързани с финансовото състояние на банката, се препятства предявяването на вземанията на вложителите срещу банката.Наредбата урежда условията и реда за предоставяне на ФГВБ на необходимата за изплащането информация от страна на органите на банка; формата и съдържанието на тази информация, определянето на обслужваща банка или банки, чрез които ще се извърши изплащането; изискуемите от вложителите документи във връзка с получаването на средствата по гарантираните им влогове, сроковете и редът за достъп до техните средства, се казва в съобщението.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...