Бизнес

  

Фонд "Земеделие" плати всички суми за екоземеделие

PlovdivWeek на 17/12/2015, 16:41

Източник: www.dnevnik.bg
Държавен фонд "Земеделие" преведе в пълен обем субсидиите по Мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г., съобщиха от институцията.3 374 стопани получават общо 250 млн. лева по всички направления по мярката: "Биологично растениевъдство"; Биологично пчеларство"; ВПС 1 – "Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност"; ВПС 4 – "Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места"; "Традиционно отглеждане на овощни култури"; "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите"; "Контрол на почвената ерозия"; "Опазване на застрашени от изчезване местни породи" и "Традиционни практики за сезонна паша".Според утвърдените правила, 82% от средствата за агроекология се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на ЕС, а 18% - от националния бюджет.Ставките, по които се извършва изплащането на средствата, се определят от нормативната база, а именно чл. 13 от Наредба 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на Мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007 - 2013 г.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...