Бизнес

  

Горанов предлага общ пул за пенсиите от втория стълб

PlovdivWeek на 23/04/2016, 00:41

Източник: www.dnevnik.bg
По-строги регулации и повече контрол върху функционирането на частните пенсионни фондове, но и нови възможности за инвестиции предвижда проект на Министерството на финансите за промени в Кодекса зца социално осигуряване. Документът е публикуван на сайта на финансовото ведомство днес в късния следобед.Отсе разбира, че финансовият министър Владислав Горанов предлага създаването на общ пул между пенсионноосигурителните дружества, които да споделят риска от по-дълъг живот между осигурените лица.Смисълът на формирането на обща сметка, в която се прехвърлят средствата на осигурените лица при пенсиониране и от която се изплащат пенсиите им, е да бъдат споделени между всички участници в пула рисковете, произтичащи от надживяване или от инвестиционната дейност. Това, от една страна, позволява да бъдат гарантирани както пожизненият характер, така и размерът на пенсионното плащане на всеки пенсионер, независимо от случаите на дългосрочно получавани пенсии или на неблагоприятни инвестиционни резултати, се казва в мотивите. В същото време обаче новото правило, ако бъде прието, няма да позволява пенсията да се изплаща от индивидуалната партида и при смърт на пенсионера остатъкът от средствата от нея да се изплати на наследниците му, отбелязват авторите на законопроекта.В същото време се предвижда пенсионноосигурителните дружества да използват за изчисление на пожизнените пенсии единни таблици за смъртност, утвърдени от ресорния заместник-председател на КФН.С проекта се въвежда възможност за инвестиране в нови финансови инструменти като дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови институции, и акции и облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане, като по този начин се дава по-голяма възможност за диверсификация на портфейлите на пенсионните фондове, предвид нарастването на техните активи.Сред нововъведенията са изискванията за подходяща професионална квалификация и опит и добра репутация, на членовете на управителните и контролни органи на дружествата.Предлага се и да се въведе задължението пенсионноосигурителното дружество да разполага с ефективна система за управление, която да осигурява надеждно и благоразумно управление на дейността по допълнително пенсионно осигуряване.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...