Бизнес

  

Как заплатите растат в условия на увеличаваща се безработица

PlovdivWeek на 29/02/2016, 16:40

Източник: www.dnevnik.bg
За разлика от много европейски страни в България е налице е постепенно и плавно увеличение на брутното и нетно възнаграждение от 2001 година насам. Тази тенденция не се влияе от социални и икономически фактори като глобалната финансова криза от 2009 например. Процесът е нелогичен от икономическа гледна точка, като в момент на рецесия би следвало да се наблюдава замразяване на заплатите и дори намаляването им предвид влошените финансово-икономически условия. При средна брутна заплата през 2001 г. в размер близо 1300 евро през 2013 тя е почти 5000 евро.Основната причина за тази тенденция е, че при влошени икономически условия пазара на труда напускат първо най-нискоквалифицираните, респективно най-ниско платените, което автоматично води до повишаване на средните приходи. Друг фактор е значителното увеличаване на заплащането в няколко конкурентоспособни сектора, като IT например, изискващи специфични умения и квалификации.Тези и други тенденции в развитието на трудовия пазар в България бяха изведени в доклада на неправителствената организация "Линкс". Той бе представен днес по време на семинар, озаглавен "Отворените данни и политиките за заетост: нови подходи".В момента безработицата е в процес на спад, сочат още изведените данни. За наблюдавания период пикът на безработните е бил през 2001 година, когато те са 20% от населението. Преди рецесията пък се отчитат най-ниските нива – едва 5.6%. По време на кризата логично се наблюдава увеличаване на безработицата, като през 2013 г. се постига своеобразен рекорд от 13%. Впоследствие положителното стопанско развитие я свива като през 2014 г. е 11.4%. Значителен проблем се явява процентът на дългосрочно безработните, посочват авторите на доклада.Положителна за икономиката на страната тенденция е и увеличаването на средната продължителност на трудовия живот. През 2013 тя достига 32 години, а най-ниска е била в началото на наблюдавания период през 2001 г. – 29 години. Най-високите си нива показателят бележи преди рецесията. През 2008 г. продължителността на трудовия живот е 32.2 години. Този показател е от изключителна важност при настоящите неблагоприятни демографски условия и застаряване на населението, посочват експертите. Отложеното във времето пенсиониране и по-голямата продължителност на трудовия живот водят до по-голяма устойчивост на публичните финанси - заради увеличените приходи от социални осигуровки и намалени разходи за пенсия. Те също така помагат на работещите по-дълго време да разполагат с доходи от трудова дейност, които са по-високи от тези пенсия.Основното перо на държавните разходи по отношение на трудовия пазар (около 340 млн. евро за 2013 г.) са помощите и обезщетенията при безработица.Като мерки за подобряване на ситуацията на пазара на труда авторите на доклада препоръчват да се намалят разходите за безработица и да се стесни обхватът на програмите за временна заетост. Причината е, че подобни мерки не доказват своята ефективност, оказват отрицателен ефект върху икономическите стимули за започване на работа и не разрешават нито един структурен проблем на пазара на труда.Важно е също така да бъдат разширени програмите с по-висока ефективност като услугите по заетостта и обученията и квалификациите според нуждите на пазара. Както и намаляването на броя на трайно безработните.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...