Бизнес

  

Несигурната икономическа среда продължава да пречи на бизнеса

PlovdivWeek на 28/01/2016, 16:41

Източник: www.dnevnik.bg
През януари общият показател на бизнес климатасе покачва с 0.6 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрения бизнес климат в строителството и сектора на услугите, показват данните на Националния статистически институт. За сравнение - през последните два месеца на предходната година мениджърите в основните сектори оцениха ситуацията като влошаваща се. В същото време несигурната икономическа среда продължава да се сочи от мениджърите като основен проблем за бизнеса.Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" запазва приблизително равнището си от декември като настоящата производствена активност се оценява като леко намалена, а и очакванията на промишлените предприемачи за дейността през следващите три месеца са по-умерени.Средното натоварване на мощностите през януари се повишава с 2.7 пункта в сравнение с октомври и достига 75.2%, като предприятията съобщават и за излишък от мощности. Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла. Преобладаващите очаквания на мениджърите са цените да останат без промяна през следващите три месеца.През януари съставният показател "бизнес климат в строителството" се повишава с 3 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца са също по-благоприятни. Производственият график е осигурен с договори за по-голям период в сравнение с три месеца по-рано - 5.3 месеца при 4.4 за октомври. Същевременно по-оптимистични са и очакванията на стопанските ръководители за новите поръчки през следващите шест месеца.Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното му въздействие. На второ и трето място остават факторите "конкуренция в бранша" и "финансови проблеми".По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" намалява с 3.4 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са по-резервирани.През януари анкетата отчита засилване на негативното влияние на факторите "конкуренция в бранша" и "недостатъчно търсене", които изместват на трето място затрудненията на предприятията, свързани с несигурната икономическа среда.Преобладаващите очаквания на търговците на дребно са продажните цени в отрасъла да останат без промяна през следващите три месеца.През януари съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 3.9 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги.Най-сериозните затруднения за дейността в сектора на услугите продължават да бъдат "несигурната икономическа среда" и "конкуренцията в бранша".Очакванията на мениджърите за продажните цени са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...