Бизнес

  

Повече разходи за лечение, но под реалните, са заложени в бюжета на здравната каса за 2017 г.

PlovdivWeek на 31/10/2016, 16:41

Източник: www.dnevnik.bg
На извънредно заседание правителството одобри проектобюджета и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2017 г. Той в последния момент в петък, преди да бъде разгледан от тристранката. В същото време заложените по-високи приходи не гарантират повече пари за лечение.Повече приходи, но остават под реалните разходиОбщо за годината са предвидени 3.452 млрд. лв. приходи и трансфери при 3.204 млрд. лева през тази година. Приходите от здравноосигурителни вноски се предвижда да бъдат 2.279 млрд. лв., а 1.134 млрд. лв. - трансфери за здравно осигуряване.Реално обаче с повече приходи няма да се поемат повече дейности, отбелязва "Капитал". "Вероятно, както и до момента, институцията ще попълва дефицитите за различни видове медицински услуги и лекарства със средства от резерва, пера като капиталови и административни разходи, увеличена събираемост на здравни вноски", посочва в своя публикация.Така например разходите са болниците се вдигат, не все така остават под техните реални. Разликата отново ще дойде от резерва на касата, посочва изданието.Какви са числата в проектаЗа първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 200 млн. лв., за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 211.4 млн. лв., за медико-диагностична дейност – 77.5 млн. лв., за болнична медицинска помощ – 1.457 млрд. лв.За дентални дейности са заложени 147 млн. лв. За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели – 878.571 млн. лв.За медикаменти за онкоболни са заложени 225.565 млн. лв. , а за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 80 млн. лв. Към мотивите на проекта се посочва, че в него е намерила място тезата на управляващите сектора, че трябва да се пренасочат пари от болничната към извънболничната помощ "с акцент върху финансирането на дейности в първичната помощ".Затова за първичната извънболнична медицинска помощ средствата са увеличени с 11%, за специализираната извънболнична медицинска помощ увеличението е почти 5% спрямо 2016 г.За медико-диагностичната дейност се планира увеличение с над 7 млн. лв. спрямо миналата година.В обхвата на болничната медицинска помощ планираните средства са разчетени за осигуряване на общ брой от около 2 милиона броя хоспитализации по клинични пътеки и 1.2 млн. клинични и амбулаторни процедури. За гарантиране на тези параметри се предвижда заложените средства да бъдат увеличени в хода на 2017 г. с допълнителни средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи, се посочва в мотивите към проекта.За лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни се предвижда в хода на 2017 г. средствата да бъдат увеличени с допълнителни средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи.Резервът е 341.381 млн. лв., като средствата са с 24.761 млн. лв. повече от предвидените през 2016 г.Въвеждат се наказания за болницитеСъставителите на този проект посочват, че предлагат и законови промени, с които да се управляват по-ефективно парите за здраве. Една такава промяна в Закона за здравното осигуряване предвижда предварително прекратяване на договор с дадена болница, ако се установят нарушения при отчитането на извършената от него дейност.Такива случаи са, когато се декларира извършена процедура, а тя не е и другият случай - когато е посочена клинична пътека, която не отговаря на заболяването на пациента.Дава се и възможност служителите на районните здравноосигурителни каси да могат да извършват проверки директно по разпореждане на управителя на НЗОК.Вдигат се сумите по застраховките на лекаритеВъвеждат се изисквания и към застраховките на медиците за евентуално нанесени от тях вреди. Предвижда се минималната сума да е 500 хил. лв. за застрахователно събитие и 2 млн. лв. за всички такива събития.Практиката в здравна система беше обичайно уговаряният в застрахователните договори размер на застрахователната сума да е в диапазона между 20 хил. и 100 хил. лева. Поради това с настоящия законопроект се предлага със Закона за здравето да бъде въведен специален ред, по който да се определя размерът на минималната застрахователна сума при тези застраховки, посочват от касата.Надзорът на касата - платенС бюджета за догодина се предлага да се въведе заплащане на членовете на надзорния съвет на НЗОК. Те са общо деветима - четирима представители на държавата, между които са заместник-министри на здравеопазването и финансите, както и директорът на Националната агенция за приходите. Освен това в него участват по двама представители на работодателите, двама на синдикатите и един представител на пациентските организации.От създаването на касата досега те не са получавали заплащане за работата си, синдикатите и работодателите участват и в надзорния съвет на Националния осигурителен институт, където също не получават заплащане.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...