Бизнес

  

През декември оптимизмът на бизнеса спада

PlovdivWeek на 30/12/2016, 16:41

Източник: www.dnevnik.bg
През декември общият показател на бизнес климат остава на нивото си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура се регистрира в промишлеността и строителството, докато в търговията на дребно и сектора на услугите се отчита понижение. Това показват данните на Националния статистически институт. Несигурната икономическа среда остава основна пречка пред бизнеса.За сравнение през ноември, когато вече беше известно, че правителството подава оставка, бизнесът все още беше оптимистично настроен, макар да отчиташе влиянието на несигурната среда.ПромишленостСъставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 2.3 пункта в сравнение с ноември, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче осигуреността на производството с поръчки се оценява като леко намалена, което е съпроводено и с понижени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.Несигурната икономическа среда продължава да е най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на 46.4% от предприятията.По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.СтроителствоПрез декември съставният показател "бизнес климат в строителството" се увеличава с 1.2 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за настоящата строителна активност, както и прогнозите им за следващите три месеца са също по-умерени.Основните пречки за развитието на бизнеса остават свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.За продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.Търговия на дребноСъставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада с 5.2 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на влошените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са по-резервирани.Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене продължават да са най-сериозните фактори, затрудняващи дейността на предприятията.По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.УслугиПрез декември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 1.3 пункта главно поради по-неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-резервирани са и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.Основните пречки за развитието на бизнеса остават свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, макар че през последния месец анкетата регистрира намаление на отрицателното им въздействие.По отношение на продажните цени в сектора на услугите по-голяма част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месецастатии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...