Бизнес

  

Производствените цени са спаднали с 3.3% за година

PlovdivWeek на 29/02/2016, 16:40

Източник: www.dnevnik.bg
Производствените цени са спаднали с 3.3 на сто през януари в сравнение със същия месец на миналата година, показват данните на НСИ.Спад на цените е регистриран в добивната промишленост - с 9.7%, в преработващата промишленост - с 2.6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.5%.По-съществено намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 9.3%, при производството на електрически съоръжения - с 1.5%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.1%, а увеличение е регистрирано при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 6%, и при производството на тютюневи изделия - с 5.3%.Спрямо декември цените спадат с 1 на сто. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 3.2%, и в преработващата промишленост - с 1.2%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение. По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на тютюневи изделия и при производството на химични продукти - по 1.2%, а нарастване е регистрирано при производството на напитки - с 0.9%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.5%.Цените на вътрешния пазарИндексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2016 г. спада с 2.9% в сравнение със същия месец на 2015 г. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 10.4%, в преработващата промишленост - с 1.6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.3%.По-ниски цени в преработващата промишленост спрямо януари 2015 г. е отчетено при: производството на основни метали - с 10.5%, производството на химични продукти - с 2.8%, производството на електрически съоръжения - с 1.6%. Нарастване на цените се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 6.4%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 3.3%, и производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2.2%.Спрямо декември цените спадат с 0.7 на сто. Намаление е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.2%, в добивната промишленост - с 0.8%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.Цените на международния пазарИндексът на цените на производител на международния пазар през януари намалява с 4.1% в сравнение със същия месец на 2015 година.В преработващата промишленост спадът на цените е с 3.8% спрямо година по-рано. Намаление на цените е отчетено при производството на основни метали - с 9.1%, и при производството на електрически съоръжения - с 1.5%. Нарастване на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7.8%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.7%, и при производството на химични продукти - с 4.9%.В сравнение с декември цените спадат с 1.5%. Спад на цените е регистриран в добивната промишленост - с 9.9%, в преработващата промишленост - с 1.3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...