Бизнес

  

За мениджърите в строителството и услугите бизнес средата се подобрява

PlovdivWeek на 28/02/2017, 16:40

Източник: www.dnevnik.bg
Мениджърите в секторите на строителството и услугите смятат, че през февруари стопанската конюнктура се е подобрила. По-скептични са колегите им, работещи в промишлеността и търговията на дребно, които смятат тъкмо обратното.Като цяло общият показател на бизнес климата през месеца остава непроменен спрямо януари, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Очаквано върху оценките на бизнеса оказва влияние обстоятелството, че на практика от ноември страната е в предизборна ситуация и няма редовно действащо правителство.Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява с 0.7 пункта в сравнение с януари, което се дължи на по-умерените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко подобрена, като и очакванията им за следващите три месеца са тя да се увеличи.Несигурната икономическа среда остава основната пречка за развитието на дейността, посочена от 45.9% от промишлените предприемачи.По отношение на продажните цени мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.Строителство. През февруари съставният показател "бизнес климат в строителството" нараства с 0.5 пункта в резултат на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца са също по-оптимистични.Основният фактор, затрудняващ бизнеса, продължава да е несигурната икономическа среда. На второ и трето място остават факторите "неблагоприятни климатични условия" и "конкуренция в бранша".Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава с 1.3 пункта, което се дължи на изместване на оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията от "добро" към "задоволително" (нормално за сезона).Същевременно обаче прогнозите им за бизнес състоянието през следващите шест месеца са по-благоприятни, като и в очакванията им относно обема на продажбите през следващите три месеца е регистрирано подобрение.Най-сериозните затруднения за развитието на дейността продължават да са свързани с конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.По отношение на продажните цени търговците очакват известно повишение през следващите три месеца.Услуги. През февруари съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се увеличава с 0.5 пункта в резултат на благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им за настоящото търсене на услуги са по-резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда остават основните пречки за развитието на бизнеса в сектора. За продажните цени очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...