България

  

Лични асистенти и патронаж за над 30 000 човека

PlovdivWeek на 05/01/2018, 00:40

Източник: www.standartnews.com
Над 30 000 души - хора с увреждания и възрастни граждани, ще получат услугите личен асистент и патронажна грижа. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. С пълно единодушие Националният съвет за социално включване е одобрил Плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа в периода 2018-2021 г. Заседанието е било председателствано от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Основната цел на документа е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на мрежа от услуги и мерки за подкрепа в общността и домашна среда, е казал заместник-министър Росица Димитрова при представянето на плана. Приоритетните целеви групи включват хората с умствена изостаналост и с психични разстройства, лицата с различни форми на деменция, възрастните, които не могат да се обслужват сами, както и трайно настанените в държавните психиатрични болници.В плана се предвижда на областно ниво да бъде развита патронажна грижа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Предвидено е осигуряването на средства за транспортни разходи за предоставянето й. Ще продължи и предлагането на социални услуги в домашна среда - личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Чрез тези две дейности ще бъдат подкрепени над 30 000 лица. В документа е разписано, че до 2021 г. трябва да се закрият 10 специализирани институции за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост, които са с най-лоши условия за живот. От тях ще бъдат изведени около 750 души, за които ще бъде осигурена качествена грижа и подкрепа в нови услуги в общността. В следващите четири години се предвижда изграждането на 100 нови социални услуги за над 2100 потребители. Сред тях са 68 центрове за грижа за хора с увреждания и възрастни хора, дневни центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост. До 31 януари 2018 г. Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в България трябва да изготвят карта на социалните услуги, които ще бъдат изградени в страната. Планът включва и мерки за повишаване на квалификацията на новите екипи от социални работници. Те ще правят подбора и оценката на потребителите, които ще бъдат изведени от специализираните институции и настанявани в новоизградените социални услуги. Планът ще се реализира с финансиране от държавния бюджет и от оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" и "Региони в растеж". Предстои документът да бъде обсъден от Министерския съвет.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...