България

  

Социалният министър: Безработицата пречи на интеграцията на ромите

PlovdivWeek на 30/05/2018, 00:40

Източник: www.standartnews.com
Министерството на труда и социалната политика провежда последователната и целенасочената политика за социална закрила, социално включване и насърчаване на заетостта на уязвимите групи от населението, включително и роми, ръководейки се от принципите на недопускане на дискриминация, зачитане на човешкото достойнство и осигуряване на условия за равни възможности и равно третиране на всички български граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност. Това заяви министърът на труда и социалната политика при откриването на конференция, посветена на интеграцията на ромите под наслов "Къде сме и каква е посоката", която се провежда под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство. Министър Петков е подчертал, че интеграцията на ромите е пряко свързана с решаването на проблема с високaта безработица сред тях поради ниско образователно и квалификационно ниво, което намалява значително шансовете им на пазара на труда. Той е допълнил, че с цел повишаване заетостта и обучението на безработните роми министерството прави различни обучения, програми и проекти за заетост, повишаване на квалификацията и насърчаване на предприемаческата им култура. В резултат на доброто сътрудничество с ромски неправителствени организации, през 2017 г. са осъществени над 380 срещи с ромски организации с цел провеждане на съвместни инициативи и кампании. През 2017 г. 46 293 безработни роми са включени в обучения и заетост, което е 13.5 на сто от всички безработни, включени в тези проекти. В изпълнение на Европейската гаранция за младежта през миналата година в обучение и заетост са включени 5980 младежи от ромски произход.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...