Бизнес

  

Къмпингите влизат в регистър

PlovdivWeek на 31/12/2016, 00:40

Източник: www.dnevnik.bg
Обособените за къмпингуване места в страната ще бъдат вписани в специален регистър. Това съобщиха от Министерството на туризма след като по-рано е заседавала работната група, която трябва да разработи правила за къмпингуването в България.От съобщението се разбира, че дивото къмпингуване на практика не е разрешено, макар че в края на април с промени в Закона за Черноморското крайбрежие това бе разрешено сред голямо обществено недоволство.В работната група е било обсъдено, че "този вид туризъм" ще се практикува на места, специално пригодени за това.Допуска се обособяването на места за практикуване на къмпинг туризъм в урбанизирани, горски и земеделски територии само с предварително изрично съгласие на собственика на имота, при спазване на всички останали изисквания за практикуването му. Обособените места ще бъдат вписвани в регистър, който ще бъде част от Националния туристически регистър.Предвижда се задължение за кметовете на общини да представят на министъра на туризма ежегодно и текущо информация за обособените места за къмпинг туризъм на територията на общината. Изрично се забранява практикуването на къмпинг туризъм в радиус от 300 метра от категоризираните къмпинги, за да се насърчи устойчивото развитие на този вид туризъм. Предвижда се всички правила и регламенти свързани с тази дейност да бъдат детайлизирани в отделна наредба към закона.В последния работен ден от годината в Министерството на туризма е заседавала и групата, която работи по мерки за насърчаване на планинския туризъм. На заседанието са приети предложения за текстове, които да регламентират реда за създаването на нови или разширението на съществуващи ски зони.Въпросът се обсъжда основно заради желанието на концесионера на Ски зона "Банско" да разшири пистите и да изгради още един лифт, срещу което има остро недоволство от екологичните организации.В случаите, когато се предвижда изграждане или разширение на ски зони в горски територии или земеделски земи – държавна или общинска собственост, е уредено задължение на компетентните органи да учредят възмездно право на строеж и/или съответните ограничени права при спазване на разпоредбите на Закона за горите, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, се посочва в предложението на работната група.Тя предлага още, когато се разширяват ски писти да не се изисква промяна на предназначението на съответните територии.Не е известно каква ще е съдбата на тези предложения предвид оставката на правителството и неизвестността кога отново ще има редовно правителство.статии от рубриката

Няма въведени коментари към новината

Коментирайте новините

  • Смени картинката
  • http://pic.bg/laptopi/lenovo
  • http://pic.bg/laptopi/asus/laptop-asx54cs
  • http://pic.bg/laptopi/acer/aspire/laptop-lx.rr90c.071-lx.rr90c.071

Къде в Пловдив?Зареждане на календара...